H.E.M Aden Houssein Abdillahi , Ambassador of Djibouti to Turkey has met the vice Chairman of AK Party Foreign Affairs Hon. Cevdet YILMAZ .
H.E.M Aden Houssein Abdillahi , Ambassador of Djibouti to Turkey has met the vice Chairman of AK Party Foreign Affairs Hon. Cevdet YILMAZ .
çankaya halı yıkama